Bảng giá xích lô Huế (05-05-2016   23:01:00)

 

 

A

Quy định về thời gian không có lộ trình cụ thể (ngoài tour)

Đơn giá (vnd)

Ghi chú

1

30 phút

60.000

Tối đa 2 người

2

60 phút

100.000

"

3

120 phút

150.000

"

B

Lộ trình theo tuyến

Từ  trung tâm bờ Nam sông Hương đi:

1 chiều

 

1

Chợ Đông Ba

50.000

"

2

Siêu thị Big C

50.000

"

3

Đại Nội

70.000

"

4 Cung An Định 70.000 "
5 Ga Huế 70.000 "

6

Tịnh Tâm - Đại Nội

80.000

"

7 Lục Bộ 80.000 "
8 Thiên Mụ 110.000 "
9 Đàn Nam Giao 120.000 "

10

Cầu ngói Thanh toàn

160.000

"

11

Thanh Tiên

160.000

 

12

Thủy Biều

160.000

"

13

Vọng Cảnh - Làng hương, làng nón

250.000

"

C

Lộ trình theo yêu cầu

 

 

1

Cầu Tràng Tiền - Chợ Đông Ba - Đại Nội (01 chiều) 100.000

"

2

Lê Lợi - Tràng Tiền - Đập Đá - Cồn Hến (ăn bún hến)

160.000

"

4

Cầu Tràng Tiền - Đại Nội - Chùa Thiên Mụ - Trung tâm (có tham quan)

160.000

"

D

Lộ trình streetfood

 

 

1

Trung tâm - Hàn Mạc Tử - Phó Đức Chính – Đông Ba – Mai Thúc Loan - Đinh Tiên Hoàng – Đại Nội - Trung tâm

150.000

"

 

Huetourist

 

0913 558 464

yahoo support skype