Hội chợ Thương mại quốc tế Festival Huế 2016    (23-03-2016 15:02:00)

     
Hội chợ Thương mại quốc tế Festival Huế là hoạt động đồng hành cùng với Festival Huế. Qua 8 lần tổ chức, từ năm 2000 đến năm 2014, Hội chợ đã từng bước khẳng định vị thế, ngày càng được nâng cao về chất lượng cũng như số lượng đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia. Từ năm 2010 đến nay, Hội chợ Thương mại quốc tế Festival Huế là hoạt động thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia.

 

 

 

Tiếp nối những thành công đó, Hội chợ Thương mại quốc tế Festival Huế 2016 sẽ diễn ra từ ngày 29/4 – 05/5/2016 tại Trung tâm Thi đấu thể thao Thừa Thiên Huế, có quy mô trên 600 gian hàng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

 

Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế 2016 nhằm giới thiệu, giao lưu giữa các nước và vùng lãnh thổ tham gia Festival Huế về văn hóa, sản phẩm đặc trưng,...; tuyên truyền, quảng bá các thương hiệu hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp, đơn vị trong cả nước đến với các nhà đầu tư, du khách quốc tế trong dịp Festival Huế; liên kết xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư với các nước thuộc Tuyến hành lang kinh tế Đông Tây nhằm đẩy mạnh giao thương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; triển lãm giới thiệu những thành tựu kinh tế, văn hoá - xã hội, các tiềm năng thế mạnh, chính sách ưu đãi đầu tư, giới thiệu sự phát triển của sản phẩm các doanh nghiệp, các ngành nghề truyền thống nhằm xúc tiến thương mại, phát triển thị trường. 

 

 

Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2016 được tổ chức thành 3 khu vực: Khu vực của các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư các nước thuộc Tuyến hành lang kinh tế Đông Tây nói riêng và nước ngoài nói chung; khu vực trưng bày, giới thiệu của các tỉnh, thành phố trong cả nước (được chia thành 3 khu vực nhỏ) và khu vực trưng bày, kinh doanh thương mại - dịch vụ tổng hợp. 

 

Trung tâm Festival Huế

 

0913 558 464

yahoo support skype