Đảm bảo an toàn giao dịch    (27-07-2018 08:40:00)

     

Ngay sau khi khách hàng book tour vụ trên website, mọi thông tin như email, số điện thoại sẽ được truyền về máy chủ. Các thông tin trên cũng được truyền về email chủ để nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ với khách hàng xác nhận tour và hướng dẫn cách thức thanh toán. Quy trình book tour và thanh toán được thiết kế theo quy trình khép kín vì vậy thông tin của khách hàng sẽ được an toàn.

 Khi giao dịch thành công thành viên nên thoát khỏi chế độ đăng nhập để đảm bảo an toàn. Thành viên không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hay bằng bất cứ phương tiện nào khác. Huetouristvietnam.com không chịu trách nhiệm về những mất mát thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của thành viên qua internet hoặc e-mail.

Huetourist chịu trách nhiệm bảo mật thông tin giao dịch và chỉ cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

Đối với các thông tin chuyển khoản khi có sự sai lệch, Huetourist  đề nghị khách hàng liên lạc lại với ngân hàng để khiếu nại hoặc làm truy soát về các khoản thanh toán của mình

 

0913 558 464

yahoo support skype