Nguyên tắc chung    (27-07-2018 08:24:00)

     

Website huetourist.vn là website cung cấp dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế. được thiết lập bởi Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Dịch Vụ Du Lịch Huế, hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Các  sản phẩm, dịch vụ tour, tuyến cà ác dịch liên quan đến cung cấp dịch vụ du lịch trên website huetourist.vn phải đáp ứng đầy đủ thông tin rõ ràng, minh bạc  các quy định của pháp luật có liên quan. không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Hoạt động mua bán sản phẩm, tour du lịch phải đảm bảo phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

 

0913 558 464

yahoo support skype